Atbildes, kuras tu meklē

butaforijas

Latviešu—angļu vārdnīca
butaforijas  n stage properties teātr props sar
butaforiju telpa - property room
© Andrejs Veisbergs, 1999-2007


Termini
EN properties muit
LV teātra rekvizīti,
LV butaforijas
© Sast. Irēna Blumfelde, Irēna Matisone, Aija Ķēbere, Lauma Krieviņa, A. Valujevs; rec. Valentīna Skujiņa, Jāņa sēta, 1997; © Tilde, 2009


Sinonīmi

Sinonīmu vārdnīca ir pieejama letonika.lv abonentiem.
Informācija par abonēšanu
Abonē letonika.lv un uzzini vairāk!

abonēt
Abonēšanas iespējas
Lietotāju atbalsts
Sazinieties ar mums:
letonika@tilde.lv
Klientu apkalpošana: 67605001