Atbildes, kuras tu meklē

Spēlētāju tops

VietaVārds, uzvārdsRezultāts
1Sebastians Žudiē

Rīgas Purvciema vidusskola

12.84
2Gvido Krūmiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.84
3Linards Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.84
4Liels Būrkans

Rīgas Purvciema vidusskola

12.82
5Janis Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.82
6Evija Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.82
7Tatjana Rjazanova

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.8
8Ingūna Žurevska

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.8
9Aiga Delvere

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.8
10Sebastians Žudiē

Rīgas Purvciema vidusskola

12.8
11Sebastians Žudiē 76

Rīgas Purvciema vidusskola

12.8
12Sandra Bērziņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
13Ilga Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
14Artis Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.79
15Otilija Birina

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
16Iveta Zemzariņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
17Ļubova Šubņikova

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
18Kristers Supe

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.79
19vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.78
20Ilze Delvere

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
21Livija Kikuste

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
22Jānis Pavārnieks

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
23Laine Otersone

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.78
24Gaida Pavārniece

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
25Ināra Anspoka

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.78
26Anna Volkovicka

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
27edijs krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.78
28larisa ļeonova

Apes bibliotēka

12.78
29Lidija Grāpīte

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.78
30ervins berzs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.77
31Mudīte Ruska

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.77
32vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.77
33Andis Zemzariņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.77
34Justīne Kalniņa

Apes bibliotēka

12.77
35Indra Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.77
36vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.77
37Māra Troska

Apes bibliotēka

12.77
38Dace Karlsone

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.76
39Anita Prodniece

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
40Guna Bramane

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.76
41Kārlis Brusbārdis

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
42Rihards Striks

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
43vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.76
44Elizabete Marta Bērziņa

Apes bibliotēka

12.76
45Zinta Zelča

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
46Kristaps Pastars

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.76
47Mārcis Goba

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

Vecpiebalgas vidusskola

12.76
48Žanete Kaufmane

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
49Ritvars Gasiņš

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.76
50Jurģis Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
51Ilmārs Ruskis

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
52Biruta Apsīte

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.76
53vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.76
54niks krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.76
55Aelita Biķerniece

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.76
56vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.76
57Stepans Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.76
58vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.76
59Velta Onzule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.76
60vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.76
61vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.76
62Andra Kaktiņa

Apes bibliotēka

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.75
63agris deks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
64vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.75
65Santa Litinska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
66Agrita Leite

Apes bibliotēka

12.75
67Varvara Jegorova

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
68peteris pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
69Mārtiņš Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
70Elza Elksnīte

Apes bibliotēka

12.75
71kristaps Jakovļevs

Apes bibliotēka

12.75
72Janīna Dzene

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
73alma kore

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
74Adriāns Bergmans

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
75Madara Maslova

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.75
76Zigmunds Zeltiņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
77vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.75
78velga Strupka

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
79Dzintars Graudiņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
80Ievina Lūse

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.75
81Jeļena Kreminska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.75
82vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.75
83Dzintars Bērziņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
84Līga Bērziņa

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
85vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.75
86Gunita Grauda

Apes bibliotēka

12.75
87ita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.75
88Maruta Brice

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
89Aīda Bēziniņa

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.75
90Rolands Sergēvičs

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.75
91Ivars Zitners

Durbes pilsētas bibliotēka

12.75
92Mudīte Kaktiņa

Apes bibliotēka

12.75
93Lolita Ruško

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.75
94edijs krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.75
95Rita Vecvagare12.75
96Olga Ribinicka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.75
97Dzintra Balode

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.74
98Gunta Brauere

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
99Agnese Cekule

Apes bibliotēka

12.74
100Sintija Buša

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

Liezēres pamatskola

12.74
101vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.74
102Gunta Tola

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
103Irīda Mizuka

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
104Vita Stepanoviča

Durbes pilsētas bibliotēka

12.74
105Ineta Lesina

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.74
106Guntars Valainis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
107Diāna Matuļone

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.74
108Žanna Otersone

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
109Aiva Grauduma

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
110Ernests Zalāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Riebiņu vidusskola

12.74
111vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.74
112Jānis Bērziņš

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
113vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.74
114Maruta Orbidāne

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.74
115Zane Zelča

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
116Fredis Bergmans

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
117Pēteris Brauers

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
118Ineta Miklucāne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.74
119Dace Madalāne

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
120Sarmīte Anspoka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
121Ilva Sāre

Apes bibliotēka

12.74
122Irēna Vadapāla

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.74
123Līva Luriņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
124Līva Brauere

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.74
125Ērmane Anita

Apes bibliotēka

12.74
126Inese Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.74
127Dzintars Dzenis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.74
128bura burs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.74
129Evita Žvinkle

Durbes pilsētas bibliotēka

12.74
130Laimdota Ozolina

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.74
131agris reva

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.74
132Aina Mūrniece

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.74
133vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.74
134Janīna Metlāne

Ogres Centrālā bibliotēka

12.74
135vilma rone

Zaņas pagasta bibliotēka

12.74
136vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.74
137Lelde Gabranova

Apes bibliotēka

12.74
138zane zane

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
139vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.73
140Mārtiņā Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
141Aigars Zemzariņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
142vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.73
143vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.73
144edijs krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.73
145Līga Uļģe

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
146vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.73
147Eliza Puriņa

Apes bibliotēka

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.73
148Anita Harju

Apes bibliotēka

12.73
149Ārija Ozola

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
150Mirdza Cīrule

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
151Selga Liepkāja

Apes bibliotēka

12.73
152Guna Bērziņa

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
153Guntars Lācītis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.73
154vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.73
155Ziedīte Zitnere

Durbes pilsētas bibliotēka

12.73
156Vera Rubule

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
157Andris Miklucāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
158Evija Mūrniece

Ogres Centrālā bibliotēka

12.73
159Edgars Smirnovs

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
160baiba reva

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
161vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.73
162Andis Saulītis

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
163Laima Podvinska

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.73
164Inga Strauta

Apes bibliotēka

12.73
165Emma Ritiņa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
166Verners W

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
167Goba Voldemārs

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
168Jana Vozņesenska

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.73
169zane smilga

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.73
170vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.73
171vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.72
172Ieva Sarma

Apes bibliotēka

12.72
173aivars krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.72
174Ivars Peterlevics

Zaņas pagasta bibliotēka

12.72
175vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.72
176Ludis Ruško

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

12.72
177raivis toms

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
178Elita Dūmiņa

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.72
179vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.72
180berta berta

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
181vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.72
182liga krausa

Zaņas pagasta bibliotēka

12.72
183Irēna Meistere

Apes bibliotēka

12.72
184Marko Krūmiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.72
185dita dita

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
186artis cielava

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
187rita burbo

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
188Rasma B

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
189vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.72
190vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.72
191vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.72
192Imants Bunga

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.72
193Solvita Pormale

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.72
194Imants Kuziks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
195Andra Kaktiņa

Apes bibliotēka

12.72
196Maksims Bondarevs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Riebiņu vidusskola

12.72
197Juris Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.72
198vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.72
199kus kas

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
200Andris Matvejenko

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.72
201Evija meluškāne12.72
202vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.72
203Anita Cakule

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.72
204vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.72
205MARUTA VEINBERGA

Apes bibliotēka

12.71
206Aija Brante

Apes bibliotēka

12.71
207Kristīne Gangnusa

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.71
208vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
209Jana Čākure

Valkas novada Centrālā bibliotēka

12.71
210vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
211Alise Broka

Bauskas Centrālā bibliotēka

12.71
212Gita Pilecka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
213Ilga Kodore

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.71
214vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
215vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
216vera mazaa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
217Dainis Mihailovs

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.71
218vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
219armands birskis

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
220Anita Ormane

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
221Andris Matuļonis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
222Ilona Lacite

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.71
223Irina Piterāne

Apes bibliotēka

12.71
224Jegors Gorbans

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Riebiņu vidusskola

12.71
225vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
226Ritvars Anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
227vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
228Gita Jermoļenko

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
229draugs labais

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
230vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.71
231Dagnija Sadovska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
232Ilzīte Griķe

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.71
233Irēna Pavlova

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
234Svetlana Bērziņa

Ogres Centrālā bibliotēka

12.71
235Kārlis Marks Konoščenoks

Apes bibliotēka

12.71
236Mareks Cakuls

Rīgas Centrālā bibliotēka

12.71
237Armando Zujevs

Apes bibliotēka

12.71
238bija bet

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
239Sanita Lavrinoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.71
240Dzintars Mažors

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.7
241Ritvars Anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
242vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
243Arturs Kaufmanis

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.7
244raivis anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
245Agris Trukšāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
246Iveta Ratsepa

Apes bibliotēka

12.7
247Ilma Kamkovska

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
248vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
249Daiga Golubeva

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.7
250vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
251draugs labais

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
252Gita Jermoļenko

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
253Lāsma Mazjāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.7
254vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
255Valda Rusinska12.7
256ugis juhnevic

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
257vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
258Ritvars Anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
259Ilze Jakobsone

Apes bibliotēka

12.7
260vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
261Vita Krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
262Līga - Rudīte Kleina

Apes bibliotēka

12.7
263haris vinsteins

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
264Diāna Berovska

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.7
265vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
266sandra peterlevica

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
267renārs Jakovļevs

Apes bibliotēka

12.7
268Iveta Gasiņa

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.7
269Olga Kunceviča

Rēzeknes pilsētas centrālā bibliotēka

12.7
270Vita Soikāne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.7
271Zaiga Roze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
272vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.7
273Evija Cankale

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.7
274Elīza Kabakova

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
275vIKTORIJA Trabo

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
276Dita Laicena

Apes bibliotēka

12.69
277Dairis Smirnovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
278Eva Jankovska12.69
279vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.69
280Rudīte Valtere

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
281Zanete Kaufmane

Aizputes pilsētas bibliotēka

12.69
282Mārtiņš Lagzdons

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.69
283Kristaps Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.69
284Liene Ābolkalne

Apes bibliotēka

12.69
285Līga Zaķe

Apes bibliotēka

12.69
286toms birsaks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
287Maija Dzene

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
288Raivis Meluškāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
289Selga Kauliņa

Apes bibliotēka

12.69
290Vilma M

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
291vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.69
292Lilita Grietane

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
293Gunta Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
294Anda Krima

Daukstu pagasta bibliotēka

12.69
295Ilona Miezīte

Apes bibliotēka

12.69
296Ligita Gulbe

Apes bibliotēka

12.69
297Aina Pabērza

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.69
298vera otiņa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
299Elīna Cakule

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
300Anastasija Jerohina

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.69
301Arnis Cankalis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.69
302Ārijs Ormanis

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.69
303Vilma M

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
304Ligita Ilgavize

Apes bibliotēka

12.69
305Sandis Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
306Līga Sondore

Varakļānu tautas bibliotēka

12.69
307Zinaīda Proško

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
308vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.69
309Ļubova Laputa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
310vilma rone

Zaņas pagasta bibliotēka

12.69
311zigrida puce

Zaņas pagasta bibliotēka

12.69
312Daiga Bojāre

Apes bibliotēka

12.69
313Laura Otsone

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
314dace dace

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.69
315vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.69
316Ingrīda Liepiņa

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.69
317Marija Indāne

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.69
318larisa Tuvikene

Apes bibliotēka

12.68
319Gunta Ļuļe

Apes bibliotēka

12.68
320Ritvars Anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
321Sāra Staško

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
322vera mazaa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
323Zinaīda Pavlova

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
324Aldis Zalgauckis

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.68
325Anatolijs Indāns

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.68
326Jānis Ērmanis

Apes bibliotēka

12.68
327Juris Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
328vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.68
329vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.68
330Zaiga Pulkstene

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.68
331Madara Jakobsone

Apes bibliotēka

12.68
332Inga Skutele

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.68
333Sigita Lavrinoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
334Viktors Maslabojevs

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.68
335Sanita Mažore

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.68
336Inese Muižniece

Apes bibliotēka

12.68
337Liene Buka

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.68
338Aija Pīrāga

Zaņas pagasta bibliotēka

12.68
339Natālija Arsenoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
340ilgonis lūsa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.68
341Maija Timčenko

Apes bibliotēka

12.68
342Lidija Soboļeva

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.67
343vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.67
344Astra Pope

Apes bibliotēka

12.67
345Mārtiņš Laizāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.67
346Egija Gailīte

Apes bibliotēka

12.67
347vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.67
348helen hope

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.67
349Sandra Oto

Apes bibliotēka

12.67
350Dzintra Kremere

Zaņas pagasta bibliotēka

12.67
351Sarmīte Lāce

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
352Aleksandrs Sablins

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
353Inese Virse

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
354Iveta Ikauniece

Ogres Centrālā bibliotēka

12.67
355Dzidra Birkule

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.67
356Emīls Bramanis

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.67
357vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.67
358Gita Tauriņa

Durbes pilsētas bibliotēka

12.67
359Dina Meistere

Apes bibliotēka

12.67
360Juris Kaktiņš

Apes bibliotēka

12.67
361Valdis Lesiņš

Aizkraukles pilsētas bibliotēka

12.67
362Sintija Vanaga

Apes bibliotēka

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola

12.67
363Raivo Kesenfelds

Durbes pilsētas bibliotēka

12.67
364kaspars Rieksts

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Amatas novada Drabešu sākumskola

12.67
365Anete Zacesta

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.67
366zane zane

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.67
367Baiba Vadone

Apes bibliotēka

12.66
368Janina Osipova

Apes bibliotēka

12.66
369Ligita Krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
370valija Miezīte

Apes bibliotēka

12.66
371Diana Eriņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.66
372arīna arīna

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
373A swiss

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
374vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
375Līga Zaķe

Apes bibliotēka

12.66
376Alise Stulpāne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
377Iveta Gasiņa12.66
378vija vija

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
379Indra Cimdiņa

Apes bibliotēka

12.66
380Laura Golubeva

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.66
381Galina Sablina

Ogres Centrālā bibliotēka

12.66
382vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
383Rasma R

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
384Kristine Karamiševa

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
385Reinis Anspoks

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
386laura gangnusa

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.66
387inese meija

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
388dita dita

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
389zita zinta

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
390mani kirs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.66
391Aivars Krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
392vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.66
393Zane Caune

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.66
394Maija Anspoka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

Preiļu 1. pamatskola

12.66
395Aigars Gasiņš

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.66
396janis orlovs

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
397Elīza Zalgacka

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.65
398adolfs vaitkus

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
399Alens Kaklvāns

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.65
400Elīna Ķēniņa

Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

12.65
401vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
402Ēriks Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.65
403Ēriks Orbidāns

Jēkabpils novada Kalna bibliotēka

12.65
404Kate Kaktiņa

Apes bibliotēka

12.65
405Jānis Paegle

Durbes pilsētas bibliotēka

Ata Kronvalda Durbes vidusskola

12.65
406Eduards Grandavs

Rendas pagasta bibliotēka

12.65
407info info

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.65
408Vineta Meļihova

Apes bibliotēka

12.65
409Elīna Zalgaucka

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.65
410Inga Zalgaucka

Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka

12.65
411Kristīne Rulle

Aiviekstes pagasta bibliotēka

12.65
412berta brunā

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.65
413Rita Peipiņa

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.65
414astra rubezniece

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
415Kristīne Kristīne

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.65
416kaspars vinsteins

Zaņas pagasta bibliotēka

12.65
417Andrejs Cirmans

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
418Ilga Āboliņa

Apes bibliotēka

12.64
419neder der

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
420Aiva Zaķe

Apes bibliotēka

12.64
421lauma Zālīte

Apes bibliotēka

12.64
422Ivars Lavrinovičs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
423dace dace

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
424Līga Gūtmane

Durbes pilsētas bibliotēka

12.64
425Kristers Rjačenskis

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Stāķu pamatskola

12.64
426Rita Ose

Rendas pagasta bibliotēka

12.64
427zita zinta

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
428vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.64
429Oksana Spirka

Zeltiņu bibliotēka

12.64
430rita snore

Zaņas pagasta bibliotēka

12.64
431Liksma Dzelme

Ogres Centrālā bibliotēka

12.64
432Rita Bronka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.64
433Inga Litinska

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
434Dita Pilecka

Zaņas pagasta bibliotēka

12.64
435vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.64
436eriks Z

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.64
437peters veretelniks

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
438āra sāra

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.63
439Evelīna Rence

Apes bibliotēka

12.63
440Aiga Smule

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.63
441Rasma B

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.63
442Indra Grandava

Rendas pagasta bibliotēka

12.63
443Ilona Kaktiņa

Apes bibliotēka

12.63
444silva gegermane

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
445Inga R

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.63
446Gaļina Sabļina

Ogres Centrālā bibliotēka

12.63
447Iveta Indriksone

Apes bibliotēka

12.63
448valda bulina

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
449valda niedola

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
450vita krauze

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
451Kārlis Pops

Apes bibliotēka

12.63
452Virgenijs Pileckis

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
453daina daina

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.63
454Daiga Elksnīte

Apes bibliotēka

12.63
455Lauma Palkavniece

Apes bibliotēka

12.63
456mara guba

Zaņas pagasta bibliotēka

12.63
457Einārs Čodars

Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka

12.62
458Ivars Novožilovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
459marite fjodorova

Zaņas pagasta bibliotēka

12.62
460Emīls Elksnītis

Apes bibliotēka

12.62
461Sanita Pavlova

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
462Inga Gluzge

Zaņas pagasta bibliotēka

12.62
463Eriks Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
464darta baumane

Zaņas pagasta bibliotēka

12.62
465vilma rone

Zaņas pagasta bibliotēka

12.62
466Edīte Dauškane

Apes bibliotēka

12.62
467Ēriks Pavlovs

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
468ilmars driksnis

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.62
469Dina Semjonova

Apes bibliotēka

12.62
470una asā

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
471Inna Ribinicka

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.62
472inese taure

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.62
473mairis pujiņš

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

12.62
474Eva Kondavniece

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.61
475Dita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

12.61
476inga R

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.61
477Andra Andra

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.61
478kristers zāģeris

Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Gulbenes 2. vidusskola

12.61
479Svetlana Zahareviča

Riebiņu novada centrālā bibliotēka

12.61
480Vilma M

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.61
481Anda Šneidere

Zeltiņu bibliotēka

12.61
482Sabīne Šuhrati

Rīgas Centrālās bibliotēkas Imantas filiālbibliotēka

Eiropas Tālmācības vidusskola

12.61
483Gunta Lavrinoviča

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.61
484reinis A

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.61
485Inga r

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.61
486Agita Žīgure

Zeltiņu bibliotēka

12.61
487Elina elina

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.61
488raivis driksnis

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.61
489Einārs Lavrovs

Apes bibliotēka

12.61
490greta baumane

Zaņas pagasta bibliotēka

12.6
491Vilnis Žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

12.6
492līva d

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.6
493Aivars Štrauss

Bebrenes pagasta bibliotēka

12.6
494liga znatnaja

Zaņas pagasta bibliotēka

12.6
495arturs žīgurs

Zeltiņu bibliotēka

12.6
496Laura Smirnova

Umurgas bibliotēka

12.59
497irena kepule

Zaņas pagasta bibliotēka

12.59
498līva D

Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

12.59
499Madars Tjukša

Apes bibliotēka

12.59
500Aira Bumbiere

Rendas pagasta bibliotēka

12.59