Atbildes, kuras tu meklē

Digitālais saturs mācībām

Uzdevumi un testi
Latviešu valoda
Literatūra

Letonika.lv abonements skolai:

skolotājiem un skolēniem pieejams letonika.lv saturs bez papildus samaksas
ja skola abonē arī letonika.lv Lasītavu, ir pieejami visi literārie darbi (izņemot triloģiju Bille)
piekļuve nodrošināta, ienākot ar E-klases vai Mykoob pasi


Abonementa cena

Cenrādis

Kā skolai abonēt?

Aizpildiet pieteikumu
Sazinieties ar mums!
e-pasts:letonika@tilde.lv
piezvaniet pa tālruni: 22410872
piesakiet bezmaksas mācību semināru par letonika.lv iespējām izglītībā!
Kontaktpersona: Baiba Altena

Latvijas vēsture
Ģeogrāfija un vide
Kultūras vēsture
Mūzika
Svešvalodas
Brīvajam laikam