Atbildes, kuras tu meklē
Valodas vingrotava
Spēle 5.-12. klašu skolēniem
SPĒLE IR NOSLĒGUSIES!
APSKATI REZULTĀTUS!
Līdz startam
803
stunda(s)
8
minūte(s)
49
sekunde(s)
IESILDIES
Kā piedalīties
1 2 3 4 5
Reģistrējies
spēlei
Piedalies
3 spēles kārtās
Atbildi uz
jautājumiem
Seko līdzi
rezultātiem
Saņem
balvas
Sākot ar 13. februāri, ienāc letonika.lv/vingrotava un reģistrējies spēlei Piedalies 3 spēles kārtās: februārī, martā un aprīlī Letonika.lv atrodi atbildes uz jautājumiem par latviešu valodu un literatūru Seko līdzi savam un savas skolas rezultātam Apbalvosim labākos individuālos spēlētājus, aktīvāko klasi un skolu
Spēles norise
Reģistrējies
no 13. februāra
Apbalvojam
februāra
laureātus
Apbalvojam
marta
laureātus
Apbalvojam
aprīļa
laureātus
februāris marts aprīlis maijs
Spēlē
1. kārtu
13.-28. februāris
Spēlē
2. kārtu
13.-31. marts
Spēlē
3. kārtu
13.-30. aprīlis
Spēles
nobeigums un
apbalvošana
Balvas
Mēneša
vingrotāji
Sparīgākā
klase
Atlētiskākā
skola
Vingrošanas
lielmeistars
Katras kārtas 3 labākie
spēlētāji saņems biļeti
2 personām
kinoteātra Multikino
apmeklējumam
Spēles noslēgumā
aktīvākajai un gudrākajai klasei
dāvināsim enerģijas lādiņu -
lielu kasti ar gardo Karl Fazer
Travel šokolādi
Erudītākā skola iegūs
zinību resursa letonika.lv,
žurnālu Ilustrētā Junioriem un
Ilustrētā Pasaules Vēsture
gada abonementus
Spēles uzvarētājs
iegūs Tildes Biroja gada
abonementu un studijas
Jump in apmeklējuma
dāvanu karti 5 personām
Spēles atbalstītāji
Nepagursti!
Nezaudē formu, turpini vingrot un iesildies nākamajai spēlei! Lasi fragmentu no latviešu tautas pasakas "Kurbads"
Pabeidz teikumus! Vai vari kā Ansis Lerhs-Puškaitis?

.. Bet, kas nu notiek nākošā naktī: nākošā naktī saimniecei piedzimst dēls, meitai piedzimst dēls  
un .. pabeidz teikumu ..   Ļaudis ķēves dēlu .. pabeidz teikumu ..  
Zēni visi trīs uzaug kopā, tik Kurbads par abiem .. pabeidz teikumu ..   Viņa mīļākais ēdiens ir riekstu kodoli, dzēriens ķēves piens un mīļākā guļas vieta .. pabeidz teikumu ..  
Piektajā gadā Kurbads, pa mežu lēkādams, jau negriež ceļa mazākiem kociņiem, sestajā gadā nav vairs neviens koks par lielu un septītajā tas nebaidās .. pabeidz teikumu ..  
Tā nu Kurbads pēc gadiem pieaug par tik lielu stiprinieku, ka visi māju darbi tam — pat tie visgrūtākie — tīri nekas. Tam iekrīt prātā kaut kādu vērīgāku darbu uzsākt, mazākais tādu, kur .. pabeidz teikumu ..