Atbildes, kuras tu meklē


Inicializācija ...


Mūsu balsīs, domās un pasaulē turpina skanēt Ziedonis. Skanēt caur mums. Tāpēc mēs skaļi balsī darām to, ko ikdienā varbūt mēdzam darīt tikai domās. Mēs lasām Ziedoni.

Izvēlies un ierunā sev tuvo Imanta Ziedoņa dzejoli dzejas lasījumu studijā.

Ziedoņa mēnesī letonika.lv kopā ar Rakstniecības un mūzikas muzeju izveidoja Ziedoņa dzejas lasījumu "studiju”. Muzejā īpaši iekārtotā ekspozīcijā bija iespēja "aprunāties" ar Ausmas Kantānes kolekcijas lāci, kuram Imants Ziedonis deva Andreja Upīša vārdu un mēdza piespraust savus padomju laika ordeņus, uztverdams tos kā vienu no laikmeta rotaļām. Tagad studija ir atvērta visiem letonika.lv lasītājiem. Pievienojies!

Imanta Ziedoņa attēls no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma; Nr 497887.
Skan Imanta Ziedoņa epifānija autora lasījumā, papildināta ar Raimonda Tigula mūziku. Balss ieraksts izdarīts 1976. gadā.

MANA BALSS