Atbildes, kuras tu meklē
Piektdiena, 3. aprīlis
Daira, Dairis

Enciklopēdijas un citi uzziņu resursi

Vārdnīcas un citi tulkošanas resursi

Literatūra

Multivide
Meklēts: Fricis Bārda
Enciklopēdijas

Bārda Fricis Bibliotēku un skolu mape
Dzejnieks (1880-1919) Friča Bārdas darbi Bārda Fricis. Dzejas izlase. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. Bārda Fricis. Atgriešanās : dzeja. — Rīga : Jumava, 2003. Bārda Fricis. Dzīvīte, dzīvīte ... — Rīga : Avots, 2003. Bārda Fricis. Dzīvīte, dzīvīte, — šūpojos ... Frici Bārdu ...

Bārda Fricis Enciklopēdiskā vārdnīca
(pseidonīmi Fr. Brd., Brada - Brada; 1880 – 1919) – dzejnieks, jaunromantisma virziena pārstāvis latviešu literatūrā. Sarakstījis dzejoļu ...

Bārda Antons Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Tiščenko veidots piemineklis) – skolotājs, dzejnieks. Friča Bārdas [5] brālis. Mācījies Umurgas draudzes skolā, Limbažu pilsētas skolā, 1909 ieguvis tautskolotāja tiesības, palīgskolotājs Dikļu draudzes skolā 1911–14 mācījies L. Ausēja reālskolā Cēsīs, draudzējās ar J. Grīnu . 1916 iestājās ...

skatīt visus enciklopēdiskos rezultātus (14)

Vārdnīcas

Nekas netika atrasts
Literatūra

Bārda Fricis Klasiķu autoru šķirkļi
Fricis Bārda (1880-1919) Fricis Bārda dzimis 1880. gada 25. janvārī Pociemā, "Rumbiņos". Brālis Antons Bārda (1891-1981), arī dzejnieks. Līdz piecpadsmit gadu vecumam F. Bārda gājis ganos. Šajā laikā viņš vairāk „runājies" ar sauli un mākoņiem, ar vēju un mežu, nekā ... Bārdu ... Fricim ...

Bārdas dzeja Klasiķu darbu apraksti
Friča Bārdas dzejas raksturojums Fricim Bārdam piemīt apcerīga un līdzsvarota daba. Viņš ir viens no spilgtākajiem gadsimta sākuma latviešu jaunromantiķiem. Turklāt viņš ir vienīgais tā laika romantisma teorētiķis. F. Bārda ir sarakstījis programmatisku apceri „Romantisms ... kā mākslas un pasaules ...

Zelts Upīts Andrejs, Epika
... bārdu ... Frici,... bārdiņu ... Pagriezās turpu. Uguntiņa, Fricis un Gailis... Uguntiņa ar Frici cieši blakus, Gailis otrā pusē pretim. Uguntiņa ar vienu elkoni Fricim uzgūlusies un to pavisam uz galda saliekuse, otru roku Gailis pārstiepis galdiņam pāri — spaidīja, gredzenus ... vilka nost ...

skatīt visus literatūras rezultātus (8)

Multivide

Bārda Fricis Attēls

Friča Bārdas piemineklis Attēls
Friča Bārdas piemineklis pēc atklāšanas ...

Saules svētki, jauktajam korim Attēls
... ar daudzveidīgiem dabas tēliem - Bērzs rudenī (Fricis Bārda, 1919), Upe un cilvēka dzīve (Krišjānis Barons, 1903), izjustā vīru kora dziesma Mežezers (Anete Droste-Hilshofa - Atis Ķeniņš, 1900), Mēnestiņš meloja ... (Aspazija, 1928), ...

skatīt visus multivides rezultātus (8)