Atbildes, kuras tu meklē
Pirmdiena, 6. aprīlis
Zinta, Vīlips, Filips, Dzinta

Enciklopēdijas un citi uzziņu resursi

Vārdnīcas un citi tulkošanas resursi

Literatūra

Multivide
Meklēts: Latvju dainas
Enciklopēdijas

Latvju dainas Kultūras kanons
"Latvju dainas" ir nosaukums, kādu Krišjānis Barons deva pirmajam pilnīgajam latviešu tautasdziesmu izdevumam, kas viņa kārtojumā iznāca 1894. - 1915. gadā. Laika gaitā šis savulaik strīdīgais nosaukums (vārds "dainas" patapināts no lietuviešu valodas) izvērties par ietilpīgu ... Dainu ... dainās ...

Latvju dainas Enciklopēdiskā vārdnīca
– kanonizēts latviešu tautasdziesmu ( dainu ) apkopojums. Sakārtojis K.Barons (1 –6, 1894–1915), apkopojis 217 996 tautasdziesmu tekstus. K.Barons ...

Nerātnās dainas Dzejas vārdnīca
... Petrogradā K.Barona savākto Latvju dainu 6. sēj. ar nerātnajām dziesmām, mīklām, sakāmvārdiem un parunām tika iespiests Ķeizariskās Zinību akadēmijas spiestuvē. Otrais iespiedums iznāca 1922.g. Rīgā Valtera un Rapas apgādā, trešais - faksimiliespiedums 1994.g. līdz ar pārējiem ... sējumiem ...

skatīt visus enciklopēdiskos rezultātus (47)

Vārdnīcas

Nekas netika atrasts
Literatūra

Dzejas krājumi Bārda Fricis, Lirika
... Latvju ... dainas ... tur varavīksnas krāsu bagātību kā rotādamies latvju dvēsle pin. Ak, acis — tālās, senās, izdzisušās! jūs pazināt bez sāpju asarām vēl skaistumasaras! Kā puķes, pielijušas ar spožu rasu, tā ir palikušas — — šais dainās visas lietas apslacītas ... tām. Tautas dvēsele ...

Dzeijas, poēma, prātulas, teikas, stāsts un raksti Auseklis, Epika
... Latvju ... dainām ... sveštautas laiklapa, kas priekš gadu desmitiem noliedza latvjiem visu iespējienu attīstīties, tagad mūs pacēla uz tāda stāvokļa, ka cittautieši uz mums raudzījās ar godbijību. Šie tautas svētki izrādīja, ka latvieši ir tauta, tāda tauta, kas aizvien ... Latvji ... gan cienī ...

Dzeltu laiks Belševica Vizma , Lirika
... dainu ... gaitu, Būsi zvaigžņu labais gans, kopā turēt dainu klaidu. Zvaigžņu jērus, kamēr skan, kamēr daino sievas vecās, Paglābtus no nebūtības, pacelt gana stiprā plecā. Būt tev zvaigžņu kalējam — ik uz vienu dainas vairogs tautas nebūtībai pret. Niknā ērgļa četrās ... acīs vairogs ...

skatīt visus literatūras rezultātus (6)

Multivide

"Latvju dainas" Attēls
Krišjāņa Barona "Latvju dainu" 1.sējuma 1 ...

Latvju Dainas Attēls

Ozolu vectētiņš Boļānos Attēls
... Dainas ... mēnesi tā joņoja citā zvaigznājā, un pēc tiem latvji svinēja svētes un turēja laikus, vecie ļaudis zīlēja pat piedzimušā likteni...... Cauri mežiem laužoties uz austrumiem, viņš dažkārt noraudzījās brīnišķīgā starainā parādībā. Pēkšņi kāds koks, pa ... Daina Paegle un Spodra ...

skatīt visus multivides rezultātus (4)