Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Tālis Matīss
Enciklopēdijas

Matīss Tālis Enciklopēdiskā vārdnīca
(1904–85) – dziedātājs (tenors). LNO (1933–39), Liepājas operas (1940–41 ...

Rokpelnis Jānis Bibliotēku un skolu mape
... Matīsa ... 9 (2005, 18.janv.), 6.lpp. Osis Tālis. Tukši un pilni vārdi : [par dzejnieka Jāņa Rokpeļņa dzejas krāj. "Dzeja"] / Tālis Osis // Latvijas Luterānis. — ISSN 1407-5067. — Nr.3 (2004, marts), 22.lpp. Prokopova Evita. Baltijas asamblejas balva Jānim Rokpelnim :[par dzejn.] / Evita Prokopova / ...

skatīt visus enciklopēdiskos rezultātus (2)

Vārdnīcas

Nekas netika atrasts
Literatūra

Zaļā zeme Upīts Andrejs, Epika
... Tāli ... Matīss ... Tad viss koris ar trim balsīm spruka vaļā: Matīs, Matīs, velns tev kratīs, ķers aiz matiem, raus pār ratiem!... Protams, tas bij par daudz. Krāsu kārba un sarene no­krita smilktīs, meistars abām rokām grāba baļķa galam nozāģētu kluci un gāza to pret ... Matīsiem ... Matīsi ...

Stāstu izlase Apsīšu Jēkabs , Epika
... Matīss.... Pusnakts vairs nevarēja būt tāļu, kad metām vēžošanai un zvejošanai mieru. Visi gājām atpakaļ uz ugunskuru un vāģiem. Abiem puikām jau grūt nācās nest smagos zebeniekus, tādēļ tos paņēma lielie. Arī mēness pa tām starpām bija uzlēcis, mežu un līčus pavāji apgaismodams, jo viena ...

Dzeijas, poēma, prātulas, teikas, stāsts un raksti Auseklis, Epika
... Matīss ... No rītiņ celdamies, Uz jaunām klausījos. Cik tāļu cilvēka pilnīgs nojēgums par dabas likumiem sniedzas, tik tāļu tas, ar gaišu prātu un uz patiesībām balstīdamies, nosveŗ dabu. Bet kur cilvēcīga samaņa un jēga irst un zūd, tur sākas brīnišķīga pasacība. Neiztirzāti dabas spēki ...

skatīt visus literatūras rezultātus (5)

Multivide

Nekas netika atrasts