Atbildes, kuras tu meklē

Dzimtā valoda

Pasaules iedzīvotāji runā vairāk nekā 6700 valodās. Puse cilvēces runā 23 valodās, bet otra puse ‒ visās pārējās pasaules valodās.

Vēlies uzzināt vairāk?

Pārbaudi zināšanas

21. februāris ‒ Starptautiskā dzimtās valodas diena

Latviešu valoda pasaules kartē ‒ maza vai liela?

Latviešu valoda ir dzimtā valoda ap 1,5 mljoniem cilvēku pasaulē, no tiem Latvijā dzīvo ap 1,15 miljoni cilvēku. Latviešu valodā runā ap 350 000 latviešu ārzemēs. Kā otro valodu to pārzina un lieto ap 500 000 cilvēku.

Salīdzinājumam ‒ pasaulē ir vien aptuveni 200 valodu, kuru runātāju skaits sasniedz 1 miljonu cilvēku. Teju pusei jeb ap 3000 pasaules valodām runātāju skaits nepārsniedz 1000 cilvēku. Lielākā daļa no šīm valodām ir uz izmiršanas robežas. Katru mēnesi pasaulē izzūd vairākas valodas, un līdz ar tām ‒ šo valodu pārstāvētais kultūras mantojums.

UNESCO Apdraudēto valodu sarkanajā grāmatā ir ierakstīta Latvijas pirmiedzīvotāju lībiešu valoda. 2013. gadā mūžībā aizgāja pēdējā šīs valodas runātāja, kurai tā bija dzimtā valoda. Pašlaik ir grupa lībiešu pēcteču, kas no vecvecākiem vai mācību ceļā ir apguvuši lībiešu valodu un spēj tajā sazināties.

1935. gads

Latviešu valoda

Vienota latviešu valoda izveidojās, saplūstot dažādu Latvijā mītošo baltu un somugru tautu valodām un novadu dialektiem. Par latviešu tautības valodu var runāt, sākot ar 16.gadsimtu, kad beidza pastāvēt kuršu cilts un valoda.

1940. gads

Senākie raksti

Vecākais zināmais rokraksta teksts latviešu valodā ir Gisberta tēvreize, kas ierakstīta 1507. gadā izdotā katoļu agendā. Iespējams, ka atsevišķi pieraksti veikti vēl agrāk. Ziņas par agrāko iespiesto grāmatu attiecas uz 1525. gadu.

1988. gads

Dialekti

Latviešu valodā izšķir trīs dialektus: vidus, lībisko un augšzemnieku, tos sīkāk iedala atsevišķās izloksnēs. Latgalē tradicionālās izloksnes ir saglabājušās vislabāk, un latgaliešu rakstu valoda visspilgtāk atšķiras no latviešu rakstu valodas.

1993. gads

Baltu valodas

Baltu valodas (lietuviešu, latviešu, prūšu, galindu, jātvingu, un citas valodas) ir indoeiropiešu valodu saimes valodas, kuras lietoja baltu ciltis. Mūsdienās dzīvas ir vairs tikai divas baltu valodas ‒ latviešu un lietuviešu.

Valodas ap mums un latviešu valoda - ko Tu zini?