Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Velēna

Gulbenes raj.,

Oriģinālais nosaukums: Wellana

© Latvijas Nacionālā bibliotēka