Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Pils Baznīcas salā

Pils Baznīcas salā

© Latvijas Nacionālā bibliotēka