Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: eiti
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 100+

eitiTulkojumi


eiti (eĩna, ė̃jo) daž. noz. iet; nākt
eiti keliu - iet pa ceļu
eiti į darbą - iet uz darbu
eiti per sodą - iet caur dārzu
eiti pro duris - iet pa durvīm
eiti miškan - iet uz mežu
eiti pėsčiomis - iet kājām
eiti žingsniu - iet solī
eiti į svečius - iet ciemos
eiti į pagalbą - iet palīgā
eiti žaisti - iet rotaļās
eiti į ataką - iet uzbrukumā
eik šen! - nāc šurp!
ledai upe eina - upē iet ledus
traukinys eina - vilciens iet
laikrodis eina gerai - pulkstenis iet labi
dienos eina - dienas iet (rit)
kelias eina pagal upę - ceļš iet gar upi
jam eina mokslas - viņam mācībās veicas
ėjo septynioliktieji metai - gāja septiņpadsmitais gads
eiti už vyro - iet pie vīra (apprecēties)
jis už mane eina - viņš ir manā pusē
šaltis eina - aukstums nāk
dūmai eina - dūmi kūp
eiti pareigas - izpildīt pienākumus
eiti geryn - iet uz labo pusi (uzlaboties)
eiti blogyn - iet uz slikto pusi (pasliktināties)
eiti pirmyn - iet uz priekšu
eina garsas apie vyrų narsą - iet slava par vīru drosmi
kiek javų eis į tą maišą? - cik labības ietilps (saies) tai maisā?
šios prekės gerai eina - šīs preces labi pērk

eiti iš galvos (prõto) - sajukt prātā
galvomis eiti - trakot; dauzīties
per širdį eiti - sāpināt
eiti vėjais - aiziet vējā; izkupēt
eiti lažybų - saderēt, noslēgt derības
eik /jau/ eik - ej nu ej
kūnas pagaugais eina - šermuļi iet pa kauliem
eitynės (2) dsk.
1.
soļošanas sacensības
2.
gājiens;
eitinis (2) gājiena-
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009

ėjoTulkojumi


einaTulkojumi


pėdaTulkojumi

eiti pėdomis
kieno pėdomis eiti

lūpaTulkojumi

eiti iš lūpų į lūpas, eiti per lūpų lūpas

linkTulkojumi

eiti link miško, eiti miško link

užkurinėTulkojumi

eiti užkuriomis

takasTulkojumi

taku eiti

žvejotiTulkojumi

eiti žvejoti

žvangiaiTulkojumi

žvangiai eiti

aidasTulkojumi

aidasus eiti

mažylisTulkojumi

eiti mažyn

aiškynTulkojumi

eiti aiškyn

kelisTulkojumi

keliais eiti

virtinėTulkojumi

eiti virtine


Skatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls