Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: lig
Rezultāti no letonika.lv resursiem: 2

ligTulkojumi


lìg
1.
prep. (ar ģen.) līdz (ar dat.) (vietas apzīmēšanai)
lig upės - līdz upei
įbristi lig kelių - iebrist līdz ceļiem
lig vakaro - līdz vakaram
lig pietų - līdz pusdienlaikam (ierobežojuma vai pakāpes apzīmēšanai)
lig galo - līdz galam
lig soties pavalgyti - paēst līdz sātam
lig valiai - cik /tik vien/ tīk; papilnam; tiku tikām, /at/liku likām (aptuvenības apzīmēšanai)
lig šimto - līdz simtam, ap simtu

lig kaklo - līdz kaklam; daudz; papilnam
lig laiku - laikus
2.
konj. līdz, /līdz/ kamēr
lig tik - līdzko, tikko
3.
adv. līdz, kamēr
dirbti, lig saulei leidžiantis - strādāt, kamēr saule riet
lig kol/ei/ - 1) līdz kurai vietai, līdz kurienei 2) līdz kuram laikam, cik ilgi
lig pat - līdz pat
lig pat vartų - līdz pašiem vārtiem
lig pat rudens - līdz pašam rudenim
lig šiol/ei/ - 1) līdz tam, līdz tai vietai 2) līdz tam, līdz tam laikam
© Jonas Balkevičius, Laimute Balode, Apolonija Bojāte, Alberts Sarkans, Valters Subatnieks, 1995; © Tilde, 2009

pietūsTulkojumi

dirbome lig pietų


Skatīt meklēšanas rezultātus terminoloģijas portālā eurotermbank.com

Eiropas daudzvalodu terminoloģijas portāls