Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Pilsētu un lauku skati fotografēto un tipogrāfiski iespiesto skatu atklātnes

Latvijas Valsts vēstures arhīvs Rīgā

Rīgas raj., Slokas iela 16, Rīga

Latvijas Valsts vēstures arhīvs Rīgā

Rīga (Latvija), 20.gs. 20.gadi

© Blankenburgs, Indriķis (1887-1944), Latvijas Nacionālā bibliotēka