Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Rēzekne

Rēzeknes raj., Rēzekne

Rēzekne (Latvija). 1930

© Latvijas Nacionālā bibliotēka