Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Ērgļi

Madonas raj., Ērgļi

Sveiciens no Ērgļiem

Oriģinālais nosaukums: Sweizinajums is Ehrgļiem.

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'