Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Gaujienas pils

Alūksnes raj., Gaujiena

Oriģinālais nosaukums: Schloss-Adsel. Gaujenes pils.

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'