Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Gaujiena

Alūksnes raj., Gaujiena

Oriģinālais nosaukums: Adsel. Gaujene

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'