Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Gaujienas baznīca

Alūksnes raj., Gaujiena

Oriģinālais nosaukums: Gaujenes basniza

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'