Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Gulbene

Gulbenes raj., Gulbene

Piemineklis par Latvijas brīvību kritušajiem Gulbenes draudzes locekļiem.

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'