Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Koknese

Aizkraukles raj., Koknese

Skats pāri Daugavai uz pilsdrupām

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'