Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Alūksne. Jaunā pils

Alūksnes raj., Pils iela 74, Alūksne

Valsts nozīmes kultūras piemineklis Alūksnes Jaunā pils ir celta Tjūdoru neogotikas stilā ar smalki izstrādātām fasāžu detaļām, gleznieciskumu, asimetriju un dinamiku. Literatūrā ir sastopami vairāki viedokļi, kuram piedēvēt šīs pils projekta un būvmeistara godu - Prūsijas arhitektam Paulam Benjaminam Polinau, vietējam būvmeistaram Robertam Milleram, vai Johanam Danielam Felsko (par pēdējo varētu liecināt pils apjomu un dekoratīvā fasādes dalījuma risinājums). Pils celta laikā, kad Alūksnē sākās uzplaukums un izpostītā miesta atjaunošana - 1860.gadā pēc Aleksandra fon Fītinghofa pasūtījuma. Fon Fītinghofu dzimtai pils piederēja līdz pat 1920.gada agrārajai reformai. Diemžēl sākotnējais pils interjers iznīcināts un 20.gadsimta otrajā pusē ēkas plānojums daļēji mainīts. Mūsdienās pilī atrodas Alūksnes novadpētniecības un mākslas muzejs un Dabas muzejs.

Alūksne (Latvija)

© Priedits, O., Latvijas Nacionālā bibliotēka