Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Upuras kalns

Preiļu raj., Aglona

Aglonas Upursala atrodas Cirīšu ezerā un ietilpst Cirīšu ezera salu dabas liegumā (šo statusu ieguva 1999.gadā). Upursalas pilskalns un apmetne ietilpst Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Pilskalnā un apmetnē izrakumi nav veikti.

Aglona (Preiļu rajons, Latvija)

© Tomaļunas, M., Latvijas Nacionālā bibliotēka