Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Siguldas pils

Rīgas raj., Pils iela 16, Sigulda

Kņazu Kropotkinu dzimtai piederošā Siguldas t.s. Jaunā pils celta laikā no 1878. līdz 1881.gadam. Ēkas projekta autors palicis nezināms, taču vairākos avotos ir norādīts, ka projektu īstenojis Cēsu būvmeistars Jānis Meņģelis. Pils būvē izmantotais materiāls Vidzemes novadam nebija nekas neparasts - ar atklāta laukakmens mūrējuma celtnēm šeit sastopamies daudzu 19.gs. 1.puses baznīcu, muižu saimniecības ēku, krogu u.c. ēku celtniecībā. Tomēr piļu celtniecībā tas uzskatāms par samērā retu parādību. Glezniecisko romantisko noskaņu tā ieguva, pateicoties atsevišķiem dekoratīviem akcentiem, veiksmīgi novietotam no aptēstiem akmeņiem veidotajam tornim un ar vīnstīgām apaudzētajām mertāla konstrukcijas verandām. Tiesa, līdz mūsu dienām tās nav saglabājušās. Arī torņa izskats ievērojami atšķiras no sākotnējā - 1936. un 1937.gadā, kad celtnē ierīkoja Preses biedrības Rakstnieku pili, virs sākotnējā masīvā torņa apjoma tika uzbūvēts vēl otrs - 4,5 metrus augsts tornītis.

Sigulda (Rīgas rajons, Latvija). 1916

© Latvijas Nacionālā bibliotēka