Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Aiviekstes tilts

Madonas raj., Ļaudona

Dzelzs trīslaidumu režģotais kopņu tilts uz mūra balstiem pār Aiviekstes upi Ļaudonā tika uzcelts 1910.gadā. Vidējais laidums bija 37,8 m, bet malējie krasta - 22,15 m gari. Tilts daļēji cieta I Pasaules karā, taču to turpināja izmantot līdz pat II Pasaules kara sākumam. 1944.gadā tiltu saspridzināja, taču to 1947.gadā jauktā metāla un koka konstrukcijā rekonstruēja pēc inženiera E. Vikmaņa projekta. Rekonstruētais tilts satiksmei tika izmantots līdz 1975.gadam, kad blakus uzbūvēja jaunu spriegotu siju dzelzsbetona tiltu.

Ļaudona (Latvija)

© Latvijas Nacionālā bibliotēka