Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Pētera I piemineklis, Rīga

Rīgas raj., Rīga

Arh. Schmidt-Kassel, Gustav (1867-?, tēlnieks)

Rīga (Latvija)

© Latvijas Nacionālā bibliotēka