Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Amatas gleznainā ainava

Amata ir Gaujas kreisā pieteka Cēsu rajonā. Upes garums ir 67 km, Amatas krastos purvainas ieplakas mijas ar augstiem pauguriem un dziļām gravām. Abavas kreisajā krastā atrodas arī Vizuļu, Ķaubju, Dzilnas, Incēnu, Miglas, Zvārtes u. c. ieži un Ainavu krauja.

Amata, upe (Latvija)

© Latvijas Nacionālā bibliotēka