Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Auce. Pils. Vecauces pils.

Dobeles raj., Akadēmijas iela 11a, Auce

Valsts nozīmes kultūras piemineklis Vecauces pils kungu māja ir viena no pirmajām angļu neogotikas stila pilīm, kas ir domājams, celta pēc arhitekta Frīdriha Augusta Štīlera projekta 1843.g. grāfam Karlam fon Mēdemam. Arī pils interjeri bija veidoti atbilstoši stilam ar ozolkoka paneļiem un griestu apdari, kokgriezumiem, stuka veidojumiem, mākslīgo marmoru. Šī it kā no atsevišķiem kubiskiem elementiem sakrautā ēka ar paaugstinātu rizalītu centrā un slaidu, asimetriski novietotu torni, un ar Tjūdoru jeb angļu neogotikas elementiem ir uzskatāma par daudz nozīmīgāku neostila precedentu nekā dekorāciju nomaiņa vecās vecas viduslaiku fasādēs. 19.gadsimta otrajā pusē tika veikti pārbūves darbi , kad tika piebūvēti altāns, un 20.gadsimta sākumā veranda ieguva torni. Kopš šī laika Vecauces pils prakstiski nav mainījusi savu izskatu. 1905.gada nemieros pils tika dedzināta un zaudējusi interjeru apdari. Pēc 1920.gada zemes reformas pils atrodas Latvijas Universitātes īpašumā. (Kopš 1924.gada Vecauces nosaukums tiek nomainīts uz Auci.) Tā atjaunota, bet ne sākotnējā greznumā un šodien apskatāma vienkāršotā veidā. Latvijas Lauksaimniecības universitātes MPS 'Vecauce'. Pēdējie lielākie remontdarbi pilī no 1988.gada līdz 1993.gadam.. Arch. Stũler, Frīdrih August (1800-1865)

Akadēmijas iela 11, Auce. Auce (Dobeles rajons, Latvija). 193-

© Latvijas Nacionālā bibliotēka