Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Daugavpils cietoksnis.

Daugavpils raj., Vaļņu iela, Daugavpils

Valsts nozīmes kultūras piemineklis ir celts 19.gadsimta sākumā, vienīgais bez ievērojamām izmaiņām saglabājies 19. gs. I puses cietoksnis Baltijā un Eiropā. Pieaugot Napoleona uzbrukuma draudiem Krievijas Impērijai, kara ministrs Mihails Barklajs de Tolli 1810.gadā iesniedza Aleksandram I ziņojumu 'Krievijas rietumu teritoriju aizsardzība'. Ziņojumā teikts, ka, lai uzturētu saikni starp armijas daļām un armijas centru, Daugavpilī vai Drujā jāuzceļ cietoksnis. Pie kam Daugavpilī tas būtu vieglāk paveicams, jo tajā atrodas nocietinājumu paliekas no 16.gadsimta. Šajā pašā gadā uz Daugavpili tiek nosūtīts inženierpulkvedis J. Hekeli, lai tas veiktu galīgo vietas izvēli un izstrādātu cietokšņa plānus. Cietokšņa būvdarbos tika izmantotas karaspēka vienības. 1811.gada 14.jūlijā cietoksnim tika piešķirts pirmās klases cietokšņa statuss. Taču celtniecības darbi noritēja lēni, pie tam konflikti būvdarbu vadītāju, komandanta un pulkveža Hekeļa starpā tos nepaātrināja. Darbi pie Daugavpils cietokšņa būves tika atsākti pēc 1812.gada, šajos darbos, savukārt, tika nodarbināti karagūstekņi, tajā skaitā franči. Celtniecības darbi turpinājās līdz pat 19.gadsimta 70.gadiem, darbus apgrūtināja gan ikgadējie Daugavas plūdi, mitrums etc. Cietokšņa ansamblis sastāv no galvenā cietokšņa ar ampīra un klasicisma apbūvi un ar attīstītu aizsardzības sistēmu, kas atrodas Daugavas labajā krastā un no priekštilta nocietinājuma, kurš atrodas Daugavas kreisajā krastā un kalpo tilta un pārceltuvju aizsardzībai, veidojot autonomu aizsardzības sistēmu. Diemžēl ar cietokni II Pasaules kara laikā ir saistāmas traģiskas atmiņas - šeit atradās karagūstekņu nometne Stallag-340. Atkāpjoties vācu spēki dzīvus palikušos gūstekņus uzspridzināja līdz ar cietokšņa daļu. Pēc II pasaules kara šeit bija kara lidotāju tehniķu skola.. Arch. Hekelis, J. (pulkvežinženieris)

Daugavpils (Latvija). 192-

© Latvijas Nacionālā bibliotēka