Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgavas. Nikolaja baznīca

Jelgavas raj., Jelgava

Sveiciens no Jelgavas. Nikolaja baznīca

Oriģinālais nosaukums: Sweizinajums no Jelgawas. Nikolaja basniza

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'