Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava. Pils parks

Jelgavas raj., Lielā iela 2, Jelgava

Oriģinālais apraksts: Jelgava. Pilsparks

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'