Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgavas pils

Jelgavas raj., Lielā iela 2, Jelgava

Pils celta pēc arhit. Rastrelli plāna 1737. g. līdz 1772. g. No 11. maija 1937. g. pilī atrodas Lauksaimn. kamera.

© Latvijas Nacionālā bibliotēka