Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Kokneses pilsdrupas

Kokneses pilsdrupas

Oriģinālais nosaukums: Kokneses pils drupas

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'