Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Limbažu ezers

Limbažu raj., Limbaži

Limbažu ezers. Lielezers XX gadsimta sākumā.

Oriģinālais nosaukums: Limbaschu esers. Lielezers XX gadsimta sākumā.

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'