Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Smiltene

Valkas raj., Smiltene

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'