Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Valmiera

Valmieras raj., Valmiera

Oriģinālais nosaukums: Valmeera.

© Latvijas Nacionālā bibliotēka'