Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Pils laukums

Rīgas raj., Pils laukums, Rīga

Pils laukums. 1812. gada piemineklis, Rīga.

© Latvijas Nacionālā bibliotēka