Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Attēla apraksts: „Einig. i. D. Kalkstr.”

Attēla apraksts: „Einig. i. D. Kalkstr.”

© Latvijas Nacionālā bibliotēka