Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Angļu kluba māja.

Rīgas raj., Anglikāņu iela, Rīga

Angļu kluba māja. Rīga.

Oriģinālais nosaukums: „Riga.- Haus des engl. Klub”

© Latvijas Nacionālā bibliotēka