Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Melngalvju nams

Rīgas raj., Rātslaukums 7, Rīga

Tirgus laukums ar Melngalvju namu: ieņemtā Rīga

Oriģinālais nosaukums: „Der Marktplatz mit dem Schwarzhäupterhaus : Aus der eroberten Riga”

© Latvijas Nacionālā bibliotēka