Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Sv. Gara konvents

Rīgas raj., Kalēju iela 9/11, Rīga

Rīga – Vecpilsēta. Sv. Gara konvents

© Latvijas Nacionālā bibliotēka