Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Pētera baznīcas tornis

Rīga sraj., Skārņu iela 19, Rīga

Pētera baznīcas tornis, Rīgā

© Latvijas Nacionālā bibliotēka