Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Meiteņu skola Rīgā

Rīgas raj., Kr. Valdemāra iela 2, Rīga

Meiteņu skola Rīgā

Oriģinālais nosaukums: Die Stadt-Töchterschule zu Riga

© Latvijas Nacionālā bibliotēka