Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Rīga. Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais drāmas teātris

Rīgas raj., Kronvalda bulvāris 2, Rīga

Rīga. Latvijas PSR Valsts Akadēmiskais drāmas teātris

© Latvijas Nacionālā bibliotēka