Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Rīga. LPSR Valsts Akadēmiskais operas un baleta teātris

Rīgas raj., Aspazijas bulvāris 3, Rīga

Rīga. LPSR Valsts Akadēmiskais operas un baleta teātris

© Latvijas Nacionālā bibliotēka