Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Katoļu baznīca Jelgavā

Jelgavas raj., Katoļu iela 11, Jelgava

Katoļu baznīca Jelgavā

© Latvijas Nacionālā bibliotēka