Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Jelgava, Driksas tilts

Oriģinālais nosaukums: Die von den Ruβen gesprengte Brücke über die Drixe i. Mitau.
Krievu armijas sapostītais tilts parī Driksai Jelgavā

© Latvijas Nacionālā bibliotēka