Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Klapkalnciems Rīgas jūrmalā

Tukuma raj.,

Klapkalnciems Rīgas jūrmalā

© Latvijas Nacionālā bibliotēka