Atbildes, kuras tu meklē
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Labraga baznīca

Oriģinālais nosaukums: „Das Strandkirchlein in Labraggen”

© Latvijas Nacionālā bibliotēka