Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt
Mazpilsētu un lauku ainavas attēlizdevumu atklātnēs

Nītaure

Cēsu raj., Nītaure

Sveiciens no Nītaures

Oriģinālais nosaukums: Sweizinajums no Nitaures

© Latvijas Nacionālā bibliotēka